• 7 Agustus 2017
Ayo Ke Danau Sole Kataloka Seram Bagian Timur